صتابون انرژی چگونه محققان استفاده مغز انسان

صتابون: انرژی چگونه محققان استفاده مغز انسان اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مغز انسان چگونه 6 برابر بزرگ‌تر از حد انتظار رشد کرد؟

یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که چگونه مغز انسان نسبت به حیوانات بسیار بزرگتر هست. مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد که بر خلاف باورها، مغز انسان به علت تعاملات اجتماع

مغز انسان چگونه 6 برابر بزرگ‌تر از حد انتظار رشد کرد؟

مغز انسان چگونه 6 برابر بزرگ تر از حد انتظار رشد کرد؟

عبارات مهم : انرژی

یک مطالعه تازه نشان می دهد که چگونه مغز انسان نسبت به حیوانات بسیار بزرگتر هست. مطالعات دانشمندان نشان می دهد که بر خلاف باورها، مغز انسان به علت تعاملات اجتماعی رشد نکرده است بلکه به علت چالش های زیست محیطی که منجر به زنده ماندن آنها شده است هست، رشد کرده هست.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، نظریه های پیشین بر این مبنا بودند که مغز انسان به علت زیاد کردن پیچیدگی های متقابل بین انسان ها رشد کرده هست. “موریکیو گونزالس فوررو” (Mauricio Gonzalez-Forero) و “اندی گاردنر” (Andy Gardner) از “دانشگاه سنت اندروز” (University of St Andrews) اسکاتلند در یک مطالعه تازه اظهار داشتند که آنها علت اینکه آیا مغز انسان شش برابر بزرگتر از حد انتظار رشد کرده است را دریافته اند. مغز انسان از 20 درصد انرژی مورد نیاز بدن استفاده می کند.

محققان از یک مدل ریاضی استفاده کردند تا میزان تاثیر پرسشها اکولوژیکی و اجتماعی بر رشد اندازه مغز را اندازه گیری کنند. محققان در این مدل از یک جمعیت فرضی زنان استفاده کردند تا دریابند که چگونه مغز آنها با چالش ها سازگاری داشت.

مغز انسان چگونه 6 برابر بزرگ‌تر از حد انتظار رشد کرد؟

در این مدل، دانشمندان اطلاعاتی مانند اندازه مغز نوزاد و انرژی مغز آن نوزاد و اندام های تولید مثل را وارد کردند. محققان همچنین اطلاعات نظریه های پیشین مانند چالش های زیست محیطی و اجتماعی را نیز در این تحقیق افزودند.

این اطلاعات قادر بودند تا تعیین کنند هر چالش چه تاثیری بر توانایی مغز دارد. هم چنین این مدل محاسبه می کرد که چه مقدار انرژی جهت رشد مغز مورد نیاز هست. دانشمندان دریافتند که خواسته های ذهنی سخت تر باعث می شود که مغز بزرگتر شود.

یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که چگونه مغز انسان نسبت به حیوانات بسیار بزرگتر هست. مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد که بر خلاف باورها، مغز انسان به علت تعاملات اجتماع

محققان انتظار داشتند که چالش های اجتماعی نقش مهمی در رشد مغز داشته باشند ولی داده های کامپیوتری نشان دادند که 60 درصد رشد مغز هر فرد به تقابل آن فرد با پیرامونش و 30 درصد آن به همکاری با دیگران ، و آن 10 درصد باقی مانده نیز به مسابقه فرد با دیگران بستگی دارد.

هم چنین داده ها نشان داد که همکاری با دیگران با کم کردن اندازه مغز مرتبط هست، لیکن به افراد اجازه می دهد که به کاردانی یکدیگر اعتماد کنند و با رشد مغزهای کوچک تر انرژی را ذخیره کنند. همچنین مطالبات اجتماعی منجر به زیاد کردن اندازه مغز انسان نشد.

واژه های کلیدی: انرژی | چگونه | محققان | استفاده | مغز انسان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz